Нормативна уредба и изисквания при изкупуване преработка и реализация на млечните продукти


Законодателство, определящо изискванията за качество, ветеринарно-санитарни и хигиенни условия за производство на мляко и млечни продукти...
 

Стокознаание


Пищови по учебната дисциплина Стокознание, за втори курс....
 

Асортимент на стоките


Това е определена съвкупност от стоки обединени от общ признак. Различаваме промишлен, вкл. номенклатурата на стоките, произведени от даден отрасъл като цяло или от отделни производствени предприятия...
 

Общи методи за съхраняване на промишлени и хранителни стоки


За правилното съхраняване на промишлените стоки е необходимо да се знаят както специфичните им особености така и общите изисквания. Промените, които настъпват в стоките, могат да бъдат временни и трайни...
 

Методи за съхраняване на земеделските и хранителни продукти


Методите за съхраняване на хранително-вкусовите стоки са физични, химични, физико-химични и биологични. Физичните от своя страна биват...
 

Нормативна уредба на ЕС и изисквания при изкупуване, преработка и реализация на месо и месни продукти


Европейското законодателство се състои от регламенти, които са задължителни и са приложими във всички страни-членки на ЕС. Регламентите, отнасящи се до сектор "Месо" установяват правила в него по отделни видове месо и производства...
 

Изискванията на ЕС по отношение на качеството и безопасността на хранителни продукти


Присъединяването на България към ЕС изисква решаване на редица проблеми, свързани с търговията и качеството. Значително място заема ХВП, която до голяма степен стимулира туризма и подпомага изграждането на регионални центрове с международна ориентация...
 

Въпроси по стокознание - пищов


Разработени въпроси по стокознание за текстил, тъкани, кожи, козметични стоки, ел. стоки и т.н...
 

Пищови по стокознание


Стокознанието възниква при установяване на пазарната икономика и решава задачи по отношение на качеството и конкурентноспособността на готовата продукция, от проектиране, производство, потребление. изучават се суровини, материали и готова продукция...
 

Стока. Групировка на стоките. Видове стоки. Качество на стоката


Стока - Основно предназначение на стоката е да задоволява определени потребности на населението на стопанските звена и на институциите. Те не могат да съществуват и да функционират без да потребяват стоки. Най-търсените стоки...
1 2 »

Качи пищов и спечели
 

Сподели своите Пищови по Стокознание с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент