Лекции по стокознание

16 юни 2011
·
34
·
13,003
·
318
·
482
·
125

Обект на стокознанието са стоките на промишленото, селскостопанското и строителното производство; състава и свойствата на стоките, многообразието на разновидности и видове, количество, опаковка, условия за съхранение и транспортиране...
 

Промишлено стокознание

05 дек 2008
·
28
·
13,323
·
461
·
549
·
96

Влакна представляват гъвкаво и относително здраво тяло с малко напречно сечение и ограничена дължина, която многократно надвишава напречното му сечение...
 

Горива. Нефт. Течни горива. Нефтени масла и консистентни смазки. Пигменти. Течни лакобояджийски стоки

07 май 2012
·
20
·
9,039
·
163
·
282
·
77

Лекции по стокознание на промишлените стоки 2ра част. Вкючва всички лекции до лакобояджийски стоки...
 

Текстилни стоки


Темата за Текстилни стоки по Стокознание за специалностите Стопанско управление, Маркетинг, Индустриален мениджмънт ....
 

Стокова и пласментна политика


Същност и изисквания на стоковата политика. Стоковата политика представлява една от четирите основни маркетингови политики, чрез които философията на маркетинга се превръща в конкретна делова практика. Основна цел на стоковата ...
 

Яйца и яйчни продукти


Яйцата се една от основните и с широко приложение храни за човека...
 

Управление на качеството и безопасност на стоки

03 май 2012
·
37
·
8,868
·
136
·
175
·
60

Първи етап на стокознанието е описателен. Търговски книги са описвали положителни потребителски изисквания. От 16 век до началото на 18 век....
 

Лекции по стокознание


Предмет и задачи на стокознанието. Класификация на стоките. Асортимент на стоките. Потребителни свойства на стоките...
 

Лекции по стокознание


Това са лекции от Великотърновския университет. Може да помогнат за направа на курсови работи по стокознание. Има за сертификация и стандартизация, метали, кожи, хранителни стоки, горива и т.н....
 

Въведение в стокознанието

29 фев 2012
·
3
·
690
·
42
·
62
·
44

Предмет на стокознанието – това са стоките за широко или масово потребление. Известно е че основа за развитие на човешкото общество е материалното производство...

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Стокознание с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент