Лекции по стокознание


Предмет и задачи на стокознанието. Класификация на стоките. Асортимент на стоките. Потребителни свойства на стоките...
 

Нормативна уредба и изисквания при изкупуване преработка и реализация на млечните продукти


Законодателство, определящо изискванията за качество, ветеринарно-санитарни и хигиенни условия за производство на мляко и млечни продукти...
 

Етикиране на стоки


Реферат на тема "Етикиране на стоките" по дисциплината защита интересите на потребителите. В реферата е описана основната информация, необходима за разчитането и усвояването на етикетите, които се използват в търговската практика...
 

Сертификация


Задължителна и доброволна сертификация...
 

Общи методи за съхраняване на промишлени и хранителни стоки


За правилното съхраняване на промишлените стоки е необходимо да се знаят както специфичните им особености така и общите изисквания. Промените, които настъпват в стоките, могат да бъдат временни и трайни...
 

Методи за съхраняване на земеделските и хранителни продукти


Методите за съхраняване на хранително-вкусовите стоки са физични, химични, физико-химични и биологични. Физичните от своя страна биват...
 

Нормативна уредба на ЕС и изисквания при изкупуване, преработка и реализация на месо и месни продукти


Европейското законодателство се състои от регламенти, които са задължителни и са приложими във всички страни-членки на ЕС. Регламентите, отнасящи се до сектор "Месо" установяват правила в него по отделни видове месо и производства...
 

Изискванията на ЕС по отношение на качеството и безопасността на хранителни продукти


Присъединяването на България към ЕС изисква решаване на редица проблеми, свързани с търговията и качеството. Значително място заема ХВП, която до голяма степен стимулира туризма и подпомага изграждането на регионални центрове с международна ориентация...
 

Предмет и задачи на стокознанието. Класификация на стоките


Стоката е предмет на труда, класифицирането е процес на разпределение на множество от обекти по определен признак на подмножества...
 

Стандартизация на продукцията. организация на стандартизационната дейност. Български и международни стандарти – общи положения. Технически комитети по стандартизация


Стандартизацията е дейност, възникнала далеч в миналото, като идея за определяне на общи, единни предписания за общо и повтарящо се прилагане за постигане на оптимален ред в определена област...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Стокознание с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент