Стокознаание


Пищови по учебната дисциплина Стокознание, за втори курс....
 

Предмет и задачи на стокознанието. Класификация на стоките


Стоката е предмет на труда, класифицирането е процес на разпределение на множество от обекти по определен признак на подмножества...
 

Стокознание - пищов


Стоката е продукт, който задоволява със своите свойства определени човешки потребности в процеса на потребление и експлоатация, т.е. за стокознанието има значение потребителната стойност на стоките...
 

Стокознание - пищов


Млечни продукти, яйца - видове, съхранение, изисквания и стандарти при производството...
 

Стокознание - пищов


Стокознанието е наука за стоките, за качеството им. Предмет на стокознанието – изучаване на потребителската стойност. Задачи на стокознанието: планиране на продукцията; идентификация и съответствие на продукта; окачествяване на продуктите...
 

Стокознание


Подробен пищов по стокознание...
 

Стока. Групировка на стоките. Видове стоки. Качество на стоката


Стока - Основно предназначение на стоката е да задоволява определени потребности на населението на стопанските звена и на институциите. Те не могат да съществуват и да функционират без да потребяват стоки. Най-търсените стоки...
 

Пищови по стокознание


Стокознанието възниква при установяване на пазарната икономика и решава задачи по отношение на качеството и конкурентноспособността на готовата продукция, от проектиране, производство, потребление. изучават се суровини, материали и готова продукция...
 

Въпроси по стокознание - пищов


Разработени въпроси по стокознание за текстил, тъкани, кожи, козметични стоки, ел. стоки и т.н...
 

Изискванията на ЕС по отношение на качеството и безопасността на хранителни продукти


Присъединяването на България към ЕС изисква решаване на редица проблеми, свързани с търговията и качеството. Значително място заема ХВП, която до голяма степен стимулира туризма и подпомага изграждането на регионални центрове с международна ориентация...
1 2 »

Качи пищов и спечели
 

Сподели своите Пищови по Стокознание с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент